Перфектни обноски по време на Гала вечеря

На всеки един от нас в даден момент му се налага да присъства на гала вечеря.

Обикновено това са корпоративни или благотворителни събития, на които се изискава определено поведение. За да сте спокойни на подобен тип събитие SNevents Ви предоставя 10-те основни правила на етикета при хранене.

  1. Не сменяйте определеното Ви от домакините място за сядане.
  2. От вас се очаква да разговаряте с хората, седнали от двете ви страни. Може да сте дошли заедно с колега или член от семейството, но това не означава да говорите единствено с тях.
  3. Приборите са наредени в последователността, в която трябва да ги използвате. Винаги се започва от най-външните към вътрешните.
  4. Ножовете и лъжиците са отдясно, а вилиците – отляво.
  5. Чашите се поставят от дясната страна на чинията и се използват в реда, в който са подредени.
  6. Ръцете трябва да се подпират само на китките. Облакатяване или тежко отпускане върху ръцете е недопустимо.
  7. Ако не желаете да ви сервират някоя от напитките, не обръщайте чашата наобратно, а сложете ръка над нея, когато дойде сервитьорът, и кажете: „Не, благодаря“.
  8. Салфетката трябва да се разгъне и да се сложи в скута.
  9. Режете хапки, които консумирайте веднага, а не цялата порция.
  10. Когато сте приключили с храната, поставете вилицата и ножа в позиция 10:20 в чинията си.

https://www.youtube.com/watch?v=GJw_brNYwJQ

Приятно прекарване. Добрите обноски за задължителни навсякъде и по всяко време.

Write a comment